fbpx

Grovfôret er hesteeierens gullgruve

Om hesten selv fikk velge - vil den velge høysilasje!

Klimaet, jordsmonnet og god tilgang til egnet areal gjør Norge til et meget godt egnet sted for dyrkning av grovfôr av høy kvalitet. Faktisk bedre egnet for fôrproduksjon en Sverige og land i Øst-Europa. Hesten er fra naturens side tilpasset en diett bestående gressbasert fôr, noe som gjør Norge til et bra land for hestehold.

Nyere forskning har vist at unghester vokser og presenterer bedre på et høyt nivå selv med ett ensidig kosthold bestående av kvalitets grovfôr og mineraltilskudd. Forskerne undres derfor over at kosten til mange hester i stor grad består av kraftfôr. Kraftfôr er ofte dyrere og medfører en økt risiko for overfôring. Spesielt gjelder dette voksne hester, hvor det også påvirker hestens liv og helse. Bruk av kraftfôr har også en betydelig større negativ klimapåvirkning enn ved grovfôr.

Vi ønsker å belyse fordelene ved å bruke ett kortreist kvalitetsfôr til hesten – som også dekker hestenes behov. Vi ønsker å bidra til økt innsikt og forståelse for hva som er et bra grovfôr til hest.

Et stadig økende forbruk av proteinbasert fôr innen alt dyrehold bidrar til større miljøproblemer på verdensbasis. Det går årlig med enorme arealer dyrket mark til den globale proteinfor-produksjonen og utbredelse av denne dyrkningen truer blant annet verdens regnskogsområder.

Klimaet, jordsmonnet og god tilgang til egnet areal gjør Norge til et meget godt egnet sted for dyrkning av grovfôr av høy kvalitet. Faktisk bedre egnet for fôrproduksjon en Sverige og land i Øst-Europa. Hesten er fra naturens side tilpasset en diett bestående gressbasert fôr, noe som gjør Norge til et bra land for hestehold.

Nyere forskning har vist at unghester vokser og presenterer bedre på et høyt nivå selv med ett ensidig kosthold bestående av kvalitets grovfôr og mineraltilskudd. Forskerne undres derfor over at kosten til mange hester i stor grad består av kraftfôr. Kraftfôr er ofte dyrere og medfører en økt risiko for overfôring. Spesielt gjelder dette voksne hester, hvor det også påvirker hestens liv og helse. Bruk av kraftfôr har også en betydelig større negativ klimapåvirkning enn ved grovfôr.

Vi ønsker å belyse fordelene ved å bruke ett kortreist kvalitetsfôr til hesten – som også dekker hestenes behov. Vi ønsker å bidra til økt innsikt og forståelse for hva som er et bra grovfôr til hest.

Et stadig økende forbruk av proteinbasert fôr innen alt dyrehold bidrar til større miljøproblemer på verdensbasis. Det går årlig med enorme arealer dyrket mark til den globale proteinfor-produksjonen og utbredelse av denne dyrkningen truer blant annet verdens regnskogsområder.

Hvorfor velge høysilasje?

Kort oppsummert kan vi si at et godt grovfor er kombinasjonen av grovfôr med et tilpasset næringsinnhold og hygienisk kvalitet. Godt, friskt grovfôr gir en frisk hest!

Et sunnere alternativ

Høysilasje er et støvfritt alternativ som er sunnere enn høy

Kostnadseffektivt

Mer kostnadseffektivt ved at kraftfôr forbruket reduseres. Dette gjør også ensilag sje mer miljøvennlig.

Enklere lagring

Kan lagres utendørs hele året og holder seg i lang tid innpakket. Etter åpning fire til fem dager.

Enkel utfôring

Ensilasje pakket i firkantball letter utfôringen ved at den er pakket i ’flak’.
Er det tørt gir det enkel utfôring.

Høy næringsverdi

Har en høyere næringsverdi og mer fuktighet, noe som passer hesten godt.

Høy smaklighet

Er mer spiselig med høyere smaklighet enn høy. Er en mer naturlig fôr og mer fordøyelig enn høy.

Fordeler med høysilasje kontra
tørr høy

Høyenensilage stadig mer populært blant hesteeiere

Hesten er fra naturens side alltid vært avhengig av gras som hoveddel av kosten. Tradisjonelt er det høy som har vært det mest brukte grovfôret til hesten. Og for mange gjelder dette fortsatt. Økt tilgang på kunnskap om fôring av hest og et mer utfordrende klima, har gjort høyensilage stadig mer populært som det foretrekkende grovfôret til hest. Høyensilage har en rekke fordeler som hovedfôr fremfor høy.

Høysilasje inneholder mer fuktighet enn tradisjonelt høy. Støvpartiklene blir demmet opp og ensilagen fremstår som støvfri. Om hesten fikk velge ville den velge ett fuktigere fôr. Høysilasje er konservert gress som fremstår mer naturlig, er lettfordøyelig og bidrar til å redusere faren for fôringsrelaterte sykdommer, som for eksempel magesår. I tillegg trenger høysilasje ikke å vannes ut før bruk. Høysilasje er pakket i plast og da foretrukket i firkantballer. De er mer kompakt pakket og krever mindre lagringsplass, i tillegg til å kunne oppbevares ute hele året. Firkantballene er enklere å håndtere ved utfôring.

Høyere smaklighet med mer næring

Grovfôr i form av høysilasje har høyere smaklighet enn høy. Det gir mindre svinn og økt tilfredshet hos hesten. Igjennom produksjonsmetoden og konserveringsprosessen bevares en høyere næringsverdi i høysilasje. Dette gjør at du totalt sett trenger mindre fôr ved at behovet for ekstra tilskudd av kraftfôr reduseres. Grovfôr med rett kvalitet, i rett mengde til rett tid gir en bedre totaløkonomi for deg som hesteeier

Leter du etter grovfôr spesielt
tilpasset hesten?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan tilpasse og finne frem til det best egnede grovfôret til din hest behov.

Hvorfor fôre hesten med mye naturlig grovfôr?

Grovfôr gir optimal fordøyelse og er forebyggende med tanke på fordøyelsesrelaterte sykdommer som f. eks kolikk, krysslammelse og forfangenhet

Energien fra grovfôr kommer fra fiber. Fiber gir en jevnere tilførsel av energi over lengre tid enn hva stivelse fra kraftfôr gjør.

Grovfôr stimulerer til tygging. Dette gir en økt spyttproduksjon som er med på å forebygge magesår.

Mye grovfôr gir mindre problemer med tannspisser. Struktur i fôret øker tyggetid, som igjen gir en naturlig slitasje på tennene.

Grovfôr gir hesten metthetsfølelse.

Grovfôr gir tidsfordriv og er med på å forebygge uvaner.

Grovfôr reduserer faren for dehydrering siden fibrene holder på væske i tykktarmen

Kilde: Eurofins
Det gode grovfôret til hesten

Det gode grovfôret til hesten

Ulike hester trenger ulikt grovfôr

Ulike hester har ulike næringsbehov. Derfor passer ikke alltid det samme grovfôret alle hester. Det er heller ikke tilstrekkelig at fôret lukter og ser godt ut. Du må vite mer om fôret for å avgjøre om fôret du har passer din hest og ditt behov.

Nettopp derfor jobber Fôrpro kontinuerlig med kvalitetssikring. Prosessen går helt fra den dagen vi sår til den ferdige høyensilageballen åpnes hos deg. Hvert ledd i prosessen dokumenteres og loggføres. På denne måten kan vi dokumentere og forklare sluttresultatet – og hjelpe deg å finne fôr som passer din hest.

Vi tar fôranalyser av fra hvert enkelt jorde (skifte) ved hver slått. Benytter du Fôrpro App`en får du enkelt tilgang til fôranalysen for akkurat den ballen du har foran deg. Med basis i denne analysen kan du bedømme hvor mye akkurat din hest skal ha.

– Spør du hesten, vil den ha saftig fôr fremfor tørt høy. Det er eieren som helst vil servere høy. Menyen endres og høyensilasje er i ferd med å bli det viktigste grovfôret til hest.

Astrid Johansen, Forsker 

Hver enkelt ensilageball er merket med batchnummer, slåtte- og pakkedato. Skulle det være noen avvik kan vi fort spore ballen tilbake i produksjonen, for på den måte å avdekke eventuelle feil og problemer. Dette er en sikkerhet for deg og for oss.

Med kunnskap om dyrkning og oversikt over faktorene som påvirker grovfôret, er det mulig å være med på å påvirke kvaliteten på fôret. Den som dyrker grovfôret kan gjennom sine valg, planlegging og produksjonsmetoder vite mer om næringsinnholdet og kvaliteten grovfôret får til slutt.

Hesteeiere som kjøper fôr kan gjennom dialog med produsenten i større grad få tilpasset fôret til sin hests behov. Vi mener det er viktig å være oppdatert på det siste og ha en tilpasset produksjonslinje for nettopp fôrproduksjon til hest.

Les mer om produksjonen under fanen ’Følg produksjonen’.
Fôrpro arbeider tett med ulike fagressurser i Norge og i utlandet. Vi gir dem tilgang til data og erfaringer fra vår produksjon, samtidig som vi får tilbake nyttige erfaringer og resultater fra deres forskning og drift.

Besøksadresse
Sørkedalsveien 963
0758 Oslo

Postadresse:
Vestmarkveien 75
1491 Slependen

Kontakt oss
(+47) 911 93 209
post@forpro.no

Fôrpro AS - kortreist grovfôr til hest