Tanker rundt grovfôr-situasjonen 2024

Tanker rundt grovfôr-situasjonen i 2024-sesongen.

2024-sesongen har startet bra for grovfôrproduksjonen. Førsteslåtten er over, og de fleste rapporterer om gode mengder. Selv om det er noe variasjon mellom landsdelene, har volumene generelt vært tilfredsstillende.

 

Været har vært utfordrende
Mai måned var varm, men ble etterfulgt av en kald og våt juni. Dette unormale værsituasjonen har skapt noe usikkerhet rundt hvordan kvaliteten på grovfôret vil utvikle seg, men foreløpig ser den bra ut.

Historisk har mye hestefôr blitt importert fra blant annet Danmark. Danmark og sydlige deler av Sverige har hatt veldig krevende vær og mange er ikke ennå ferdige med første slåtten der. Tørt høy er det ikke vært mulig å få produsert hos mange av de store produsentene i Danmark i år igjen. Det samme gjelder for flere av de store produsentene i Frankrikes. I tillegg gjennomfører EU programmet som setter flere av grasarealene ut av drift for tiden fremover. Dette gjør at tilgangen på grovfôr tilpasset hest er redusert.


Økte kostnader påvirker prisen
Kostnadene har stabilisert seg noe, men vi ser fortsatt betydelige økninger i utgifter til diesel, kunstgjødsel og plast. I tillegg har maskinkostnadene, timepriser og servicekostnader økt kraftig. Dette vil sannsynligvis føre til en økning i prisen per kilo grovfôr, selv om økningen ikke forventes å bli like stor som de siste to-tre årene.

Avventer resultatene fra andreslåtten
For å få et endelig svar på årets grovfôrproduksjon, må vi vente til andreslåtten er gjennomført. Så langt ser det imidlertid positivt ut, og vi håper på et godt resultat for resten av sesongen.

Grovfôret ble høstet under gode forhold - tørt, men ikke for varmt!

Leter du etter grovfôr spesielt
tilpasset hesten?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan tilpasse og finne frem til det best egnede grovfôret til din hest behov.

Hva skjer med grovfôrprisen?

Energikrise, krig og post-pandemi. Hva skjer med prisen på fôret?

Vi har vært igjennom to krevende år med pandemi. Nå står vi midt i en energikrise og det er krig i Europa. Hvordan og hvorfor påvirker dette grovfôrsituasjonen langt mer enn hva vi har opplevd tidligere? Både 2022 og 2023 kan bli utfordrende med kraftig økning i prisene og muligens tilgjengelighet for grovfôr. 

SEn betydelig og viktig innsatsfaktor i grovfôrproduksjonen er kunstgjødsel. Produksjon av kunstgjødsel krever mye energi, primært fra gass. Som følge av de høye energiprisene har de største kunstgjødselprodusentene i verden kuttet ned på produksjonen, som reduserer tilgangen og presser opp prisene. I tillegg leveres  flere sentrale innholdsstoffer benyttet i kunstgjødsel fra Russland. På toppen av dette har vi sett en ekstrem økning i frakt og transportprisene. Kombinasjonen av disse faktorene har medført at prisene nå skyter i været. Pr i dag er prisen for kunstgjødsel neste tre ganger så høy sammenlignet med i fjor. Kunstgjødsel utgjør ett sted mellom 10 og 20% av de totale produksjonskostnadene for grovfôret. Det er heller ingen prisfall ventet i overskuelig framtid.

Høyensilasjen er avhengig av at ballene er helt lufttette. Dette oppnås ved å bruke rett mengde og type plast. Plasten produseres av olje og prisen på olje har skutt i været. Selve produksjon av plast krever mye energi og en del av råvareproduksjonen foregår normalt i nettopp Ukraina og Russland. Kombinasjonen av mer kostbare råvarer og høye energipriser gjør at plastkostnaden har økt med 30-40% sammenlignet med i fjor og ytterligere økninger er ventet frem mot og igjennom sesongen. Det er ingen plastproduksjon i Norge, slik at økningen i fraktkostnadene påvirker også totalprisen for plasten.

 

Gjødsling av eng
Riktig mengde og type, til rett tidspunkt er viktig for oppnåelse av ett godt grovfôr til hesten

Prisen på bensin og diesel har gjort betydelige byks oppover. Det ventes ytterligere prisstigninger som påvirker produksjonskostnadene betydelig. Alle maskiner benyttet i produksjonen av grovfôr er avhengige av store mengde diesel. Summen av disse faktorene gjør at kostnaden for å produsere ett kilo grovfôr er blitt betydelig høyere enn hva vi har opplevd tidligere. Det er også slik at grovfôrproduksjonen til hest i all hovedsak foregår i områder hvor det gis liten eller ingen subsidier eller støtte fra det offentlige. De ekstra støtteordningene som er kommet til nå treffer i liten grad produsenter av grovfôr til hest. Kostnadsøkningen må dermed hentes inn i sin helhet i prisen pr. solgte kilo fôr.

Våre foreløpige beregninger viser at prisen for en kilo grovfôr må økes ett sted mellom 30-50 øre pr. kilo for å dekke inn meromkostningene som følge av prisøkningene. Situasjonen er også lik i andre land i Europa. I tillegg kommer det faktum at prisen på transport har mangedoblet seg og at det er stor mangel på sjåfører som følge av krisen i Ukraina. Det betyr at det ikke er samme mulighet for å hente inn grovfôr til lavere kost fra utlandet.

Flere bønder har også signalisert at de i år vil måtte redusere sine avlinger for å spare eller som følge av at de ikke har råd til å legge ut for de ulike innsatsfaktorer. Det gjør at det kan oppstå en situasjon hvor det blir mindre fôr tilgjengelig i markedet, som igjen vil bidra til å presse prisene opp. Rammevilkårene for jordbruket har vært under press over mange år og stadig flere produsenter legger ned eller avvikler sin drift. Med den store kapitalbindingen vi nå ser i grovfôrproduksjonen gjør også at flere produsenter vurderer risikoen for høy og legger om til andre produksjoner istedenfor. Det vil derfor være lurt å sikre seg grovfôr for sesongen som kommer allerede nå. De fleste seriøse produsenter kan ta imot bestilling og reservasjon allerede nå – slik at du er sikret fôr kommende år. På denne måten bidrar du som kunde til å skape forutsigbarhet og sikkerhet for de nødvendige innkjøp produsenten må forestå og du bidrar til å sikre at produsenten også finnes dere neste år!

Leter du etter grovfôr spesielt
tilpasset hesten?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan tilpasse og finne frem til det best egnede grovfôret til din hest behov.

Hvordan oppdage nedsatt hygienisk kvalitet

Hvordan oppdage nedsatt hygienisk kvalitet?

Ulikt fôr produseres, lagres og håndteres på ulikt sett. Derfor er risikoen for mikrobiologiske problemer ulike i ulike typer fôr.

Den vanligste måten og oppdage problemer med grovfôret er at det ikke ser bra ut, det lukter rart eller kjennes uvanlig ut. For eksempel er noen baller veldig fuktige og du kjenner det ’stikker’ i nesen når man håndterer det. Eller at man ser tydelige store områder med mugg på yttersiden (litt mugg i hjørnene er ikke uvanlig – og ikke farlig!) når man tar av plasten.

Mugg i innplastet fôr kan ha flere ulike farger; grønt, hvit, rosa, grått, gult, brunaktig etc., men det er alltid ’pusete’, trevlet eller fuktig på ett sett.

 

Ensilage som lukter annerledes kan være et tegn på dårlig hygienisk kvalitet, men ikke nødvendigvis. Bløtere fôr ensileres mer enn tørrere og derfor lukter det bløtere fôret også mer syrlig uten at det betyr at det er noe feil ved fôret.

Du kan finne små hvite prikker i ensilagen. Disse prikkene er gjær og er ikke skadelig på samme måte som mugg ettersom de ikke danner sporer eller gifter. Begrensede mengde hvite prikker behøver man ikke bry seg om å ta bort, men er det store omfattende områder bør man fjerne disse ved fôring. Sterk gjærvekst er ofte synlig som en hvitaktig hard komprimert kake.

Lukter fôret råttent, amoniakk eller smørsyre er det derimot et tegn på at fôret har en hygienefeil, uansett hvor tørt eller bløtt det er. Fôr som lukter som rengjøringsmiddel eller lignende inneholder ofte mye ammoniakk. Smørsyre lukter veldig særegent. Det er en lukt som fester seg i klær, hår og hender – å vaske hendende hjelper sjelden mot lukten. Fôr som har en annen struktur, for eksempel som kjennes glatt og slimete, er også tegn på nedsatt hygienisk kvalitet.

Leter du etter grovfôr spesielt
tilpasset hesten?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan tilpasse og finne frem til det best egnede grovfôret til din hest behov.

Hygienisk kvalitet – hva er det?

Hygienisk kvalitet – hva er det?

Når man prater om hygieniskkvalitet på grovfôr mener man som oftes forekomst av mugg og/eller bakterier, sporer eller toksiner dannet av mugg og bakterier. Mugg kan forårsake kroniske luftveisproblemer hos hest og mennesker

Alt fôr inneholder mugg og bakterier i små mengder, men når antallet av noen muggtyper og bakterier blir forhøyet blir det et problem. Resultat kan forekomme av feil i produksjonen, lagring eller håndteringen av fôret. Noe som igjen gjør fôret uegnet som fôr til hest eller andre dyr.

Forekomst av fremmede elementer som ølbosker, glassplinter, piggtrå, plast og papir regnes også som nedsatt hygienisk kvalitet, ettersom slike ting ikke skal finnes i fôret og som kan skade hesten. Dette gjelder faktisk også ulike former for kjemikalier og bekjempelsesmidler. Den vanligste årsaken til nedsatt hygienisk kvalitet er dog innhold av sopp/mugg og bakterien, det vil si fôrets mikrobiologi.

Leter du etter grovfôr spesielt
tilpasset hesten?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan tilpasse og finne frem til det best egnede grovfôret til din hest behov.

Nyttige tips for fôring av hest

Nyttige tips for fôring av hest

Fôr lite og ofte: Dette imiterer hestens naturlige spisemønster og man oppnår en tilfredsstillende fordøyelse ved å sørge for en konstant strøm av fôr igjennom fordøyelsessystemet.

Fôr med tilstrekkelig mengde grovfôr fra gress, høy, høyensilage etc.: Dette sørger for at fordøyelsessystemet alltid har tilstrekkelig tilgjengelig materiale, slik det ville vært om hesten levde vilt.

Fôr tilpasst hestens størrelse og arbeidsmengde: Mer og tyngre arbeid krever mer ennergi og dermed mer fôr. For mye eller for lite  fôr vil resultere i en overvektig eller undervektig hest.

Følg med på din hest kondisjon: Følg nøye med på din hest kondisjon og hold for på denne måten være bevist om den legger på seg eller taper vekt. Denne informasjonen er vital i forbindelse med å sette opp fôrplanene. Det er viktig å huske at en overvektig hest med mangel på energi mest sannsynlig ikke vil få ønsket effekt av fôr med et høyere energinivå.

Ikke gjør plutselige endringer i dieten: Bakteriefloraen i tarmsystemet er det som bryter ned fôret, og disse må ha mulighet til å tilpasse seg endringer i dietten. Plutslige endringe kan medføre at enkelte av de viktige bakteriene dør, starter å produserer giftstoffer og medføre metabolske forstyrrelser.

Fôr på samme tid hver dag: Hester er vanedyr og trives under en fast rutine.

Sørg for at fôret og fôringsplassen er ren: Hester er kresne matere og kan lett avskrekket fra å spise.

Fôr med noen ’godbiter’ hver dag: ’Godbiter’ som epler og gulrøtter bidra til å opprettholde hestens interesse og tilfører fuktighet til fôret.

Ikke la hesten utføre hardt arbeid umiddelbart etter fôring: En full mage vil legge press på lungene og påvirke hestens pust. Hardt arbeid resulterer i omfordeling av blodet i kroppen, som fører til nedsatt fordøyelse.

Gi en konstant tilførsel av ferskt vann: Hvis dette ikke er mulig, sørge for at hesten vannes før fôring slik at ufordøyd mat ikke er vasket gjennom fordøyelsessystemet for fort.

Til slutt: Du trenger å vite hva du skal fôre med i tillegg til ensilage eller høy. Husk at mange fritidshester kun trengertillegg av et vitamin- og mineraltilskudd fremfor et kraftfôr. Nyere forskning dokumenterer at et godt og balansert grovfôr er mer enn nok selv for høypresterende hester som trav- og galopphester.

Leter du etter grovfôr spesielt
tilpasset hesten?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan tilpasse og finne frem til det best egnede grovfôret til din hest behov.

Hvor mye grovfôr trenger hesten?

Hvor mye grovfôr trenger hesten?

Å finne rett menge grovfôr kan være utfordrende – og krever både kunnskap og kjennskap om den enkelte hesten. Her følger noen råd og tanker rundt vurderinger du kan gjøre ved valg av menge grovfôr.

Ett viktig utgangspunkt for å avgjøre hvor mye grovfôr hesten skal ha er forholdet knyttet til tørrstoffprosent (ts). Som tommelfingerregel sies det at hesten skal ha 1 kg tørrsubstans pr 100 kg kroppsvekt i døgnet. Veier hesten 500 kg skal den ha 5 kg tørrsubstans pr døgn, kanskje også mer. Tørrsubstansen er den delen av grovfôret som er helt tørt. Ved 5 kg tørrstoff pr. døgn vil det tilsvare ca. 6 kg høy og 8,5 kg ensilage. Det skal gis mer ensilage fordi dette har lavere tørrstoffprosent og inneholder mer fuktighet. Det må også tas hensyn til faktorer som næringsinnholdet i grovfôret sett i forhold til hestens energibehov. Er det veldig næringsrikt fôr må man muligens redusere mengden for å ikke overfôre hesten. Dette gjelder også når man i tillegg til grovfôret gir kraftfôr.

Næringsinnhold

Det er ikke bare mengden av grovfôret som er viktig, men også hvor næringsrikt det er. Næringsinnholdet i grovfôret bestemmes av flere faktorer, type gress, gjødsling og når gresset er skåret – for å nevne noe. Unge og spede gressplanter inneholder mer næring enn eldre, høyt gress. For å få sjekket næringsinnholder må du derfor få tilgang til fôranalyse for fôret du bruker. Man kan ikke se av selve fôret om det har høy eller lav næringsverdi.

Fôring av hest

Alle dyr trenger mat for å opprettholde kroppsfunksjonen, tilføre råmaterialene for vekst, hele skader og ha tilstrekkelig energi for arbeid og aktivitet.

Hestens diet har siden tidenes morgen bestått av gress, og dens anatonomi er laget for å skulle spise så å si hele dagen igjennom. Deres naturlige føde er gress og de er skapt for å spise 18 til 24 timer i døgnet.

Leter du etter grovfôr spesielt
tilpasset hesten?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan tilpasse og finne frem til det best egnede grovfôret til din hest behov.