fbpx

Tanker rundt grovfôr-situasjonen i 2024-sesongen.

2024-sesongen har startet bra for grovfôrproduksjonen. Førsteslåtten er over, og de fleste rapporterer om gode mengder. Selv om det er noe variasjon mellom landsdelene, har volumene generelt vært tilfredsstillende.

 

Været har vært utfordrende
Mai måned var varm, men ble etterfulgt av en kald og våt juni. Dette unormale værsituasjonen har skapt noe usikkerhet rundt hvordan kvaliteten på grovfôret vil utvikle seg, men foreløpig ser den bra ut.

Historisk har mye hestefôr blitt importert fra blant annet Danmark. Danmark og sydlige deler av Sverige har hatt veldig krevende vær og mange er ikke ennå ferdige med første slåtten der. Tørt høy er det ikke vært mulig å få produsert hos mange av de store produsentene i Danmark i år igjen. Det samme gjelder for flere av de store produsentene i Frankrikes. I tillegg gjennomfører EU programmet som setter flere av grasarealene ut av drift for tiden fremover. Dette gjør at tilgangen på grovfôr tilpasset hest er redusert.


Økte kostnader påvirker prisen
Kostnadene har stabilisert seg noe, men vi ser fortsatt betydelige økninger i utgifter til diesel, kunstgjødsel og plast. I tillegg har maskinkostnadene, timepriser og servicekostnader økt kraftig. Dette vil sannsynligvis føre til en økning i prisen per kilo grovfôr, selv om økningen ikke forventes å bli like stor som de siste to-tre årene.

Avventer resultatene fra andreslåtten
For å få et endelig svar på årets grovfôrproduksjon, må vi vente til andreslåtten er gjennomført. Så langt ser det imidlertid positivt ut, og vi håper på et godt resultat for resten av sesongen.

Grovfôret ble høstet under gode forhold - tørt, men ikke for varmt!

Leter du etter grovfôr spesielt
tilpasset hesten?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan tilpasse og finne frem til det best egnede grovfôret til din hest behov.