fbpx

Energikrise, krig og post-pandemi. Hva skjer med prisen på fôret?

Vi har vært igjennom to krevende år med pandemi. Nå står vi midt i en energikrise og det er krig i Europa. Hvordan og hvorfor påvirker dette grovfôrsituasjonen langt mer enn hva vi har opplevd tidligere? Både 2022 og 2023 kan bli utfordrende med kraftig økning i prisene og muligens tilgjengelighet for grovfôr. 

SEn betydelig og viktig innsatsfaktor i grovfôrproduksjonen er kunstgjødsel. Produksjon av kunstgjødsel krever mye energi, primært fra gass. Som følge av de høye energiprisene har de største kunstgjødselprodusentene i verden kuttet ned på produksjonen, som reduserer tilgangen og presser opp prisene. I tillegg leveres  flere sentrale innholdsstoffer benyttet i kunstgjødsel fra Russland. På toppen av dette har vi sett en ekstrem økning i frakt og transportprisene. Kombinasjonen av disse faktorene har medført at prisene nå skyter i været. Pr i dag er prisen for kunstgjødsel neste tre ganger så høy sammenlignet med i fjor. Kunstgjødsel utgjør ett sted mellom 10 og 20% av de totale produksjonskostnadene for grovfôret. Det er heller ingen prisfall ventet i overskuelig framtid.

Høyensilasjen er avhengig av at ballene er helt lufttette. Dette oppnås ved å bruke rett mengde og type plast. Plasten produseres av olje og prisen på olje har skutt i været. Selve produksjon av plast krever mye energi og en del av råvareproduksjonen foregår normalt i nettopp Ukraina og Russland. Kombinasjonen av mer kostbare råvarer og høye energipriser gjør at plastkostnaden har økt med 30-40% sammenlignet med i fjor og ytterligere økninger er ventet frem mot og igjennom sesongen. Det er ingen plastproduksjon i Norge, slik at økningen i fraktkostnadene påvirker også totalprisen for plasten.

 

Gjødsling av eng
Riktig mengde og type, til rett tidspunkt er viktig for oppnåelse av ett godt grovfôr til hesten

Prisen på bensin og diesel har gjort betydelige byks oppover. Det ventes ytterligere prisstigninger som påvirker produksjonskostnadene betydelig. Alle maskiner benyttet i produksjonen av grovfôr er avhengige av store mengde diesel. Summen av disse faktorene gjør at kostnaden for å produsere ett kilo grovfôr er blitt betydelig høyere enn hva vi har opplevd tidligere. Det er også slik at grovfôrproduksjonen til hest i all hovedsak foregår i områder hvor det gis liten eller ingen subsidier eller støtte fra det offentlige. De ekstra støtteordningene som er kommet til nå treffer i liten grad produsenter av grovfôr til hest. Kostnadsøkningen må dermed hentes inn i sin helhet i prisen pr. solgte kilo fôr.

Våre foreløpige beregninger viser at prisen for en kilo grovfôr må økes ett sted mellom 30-50 øre pr. kilo for å dekke inn meromkostningene som følge av prisøkningene. Situasjonen er også lik i andre land i Europa. I tillegg kommer det faktum at prisen på transport har mangedoblet seg og at det er stor mangel på sjåfører som følge av krisen i Ukraina. Det betyr at det ikke er samme mulighet for å hente inn grovfôr til lavere kost fra utlandet.

Flere bønder har også signalisert at de i år vil måtte redusere sine avlinger for å spare eller som følge av at de ikke har råd til å legge ut for de ulike innsatsfaktorer. Det gjør at det kan oppstå en situasjon hvor det blir mindre fôr tilgjengelig i markedet, som igjen vil bidra til å presse prisene opp. Rammevilkårene for jordbruket har vært under press over mange år og stadig flere produsenter legger ned eller avvikler sin drift. Med den store kapitalbindingen vi nå ser i grovfôrproduksjonen gjør også at flere produsenter vurderer risikoen for høy og legger om til andre produksjoner istedenfor. Det vil derfor være lurt å sikre seg grovfôr for sesongen som kommer allerede nå. De fleste seriøse produsenter kan ta imot bestilling og reservasjon allerede nå – slik at du er sikret fôr kommende år. På denne måten bidrar du som kunde til å skape forutsigbarhet og sikkerhet for de nødvendige innkjøp produsenten må forestå og du bidrar til å sikre at produsenten også finnes dere neste år!

Leter du etter grovfôr spesielt
tilpasset hesten?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan tilpasse og finne frem til det best egnede grovfôret til din hest behov.