fbpx

Hvor mye grovfôr trenger hesten?

Å finne rett menge grovfôr kan være utfordrende – og krever både kunnskap og kjennskap om den enkelte hesten. Her følger noen råd og tanker rundt vurderinger du kan gjøre ved valg av menge grovfôr.

Ett viktig utgangspunkt for å avgjøre hvor mye grovfôr hesten skal ha er forholdet knyttet til tørrstoffprosent (ts). Som tommelfingerregel sies det at hesten skal ha 1 kg tørrsubstans pr 100 kg kroppsvekt i døgnet. Veier hesten 500 kg skal den ha 5 kg tørrsubstans pr døgn, kanskje også mer. Tørrsubstansen er den delen av grovfôret som er helt tørt. Ved 5 kg tørrstoff pr. døgn vil det tilsvare ca. 6 kg høy og 8,5 kg ensilage. Det skal gis mer ensilage fordi dette har lavere tørrstoffprosent og inneholder mer fuktighet. Det må også tas hensyn til faktorer som næringsinnholdet i grovfôret sett i forhold til hestens energibehov. Er det veldig næringsrikt fôr må man muligens redusere mengden for å ikke overfôre hesten. Dette gjelder også når man i tillegg til grovfôret gir kraftfôr.

Næringsinnhold

Det er ikke bare mengden av grovfôret som er viktig, men også hvor næringsrikt det er. Næringsinnholdet i grovfôret bestemmes av flere faktorer, type gress, gjødsling og når gresset er skåret – for å nevne noe. Unge og spede gressplanter inneholder mer næring enn eldre, høyt gress. For å få sjekket næringsinnholder må du derfor få tilgang til fôranalyse for fôret du bruker. Man kan ikke se av selve fôret om det har høy eller lav næringsverdi.

Fôring av hest

Alle dyr trenger mat for å opprettholde kroppsfunksjonen, tilføre råmaterialene for vekst, hele skader og ha tilstrekkelig energi for arbeid og aktivitet.

Hestens diet har siden tidenes morgen bestått av gress, og dens anatonomi er laget for å skulle spise så å si hele dagen igjennom. Deres naturlige føde er gress og de er skapt for å spise 18 til 24 timer i døgnet.

Leter du etter grovfôr spesielt
tilpasset hesten?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan tilpasse og finne frem til det best egnede grovfôret til din hest behov.