fbpx

Grovfôr til hest av høy kvalitet med god smaklighet i små og store partier

Vi produserer kortreist, kvalitets høysilasje, 
spesielt tilpasset hestens behov fra A til Å

Om hesten
selv får velge

Forsking utført i Sverige viser at hesten foretrekker å få høysilasje fremfor tørre høy. Velg ensilasje – hestens eget førstevalg!

Kortreist kvalitetsfôr

Høyensilage fra Fôrpro er kortreist mat! Klimaet i vårt området er ideelt for fôr-produksjon - med lange lyse dager, passe med fuktighet og god tørk, gir et spesielt næringsrikt grovfôr.

Miljøvennelig alternativ

Høysilage produsert lokalt bidrar til et bedre miljø. Kortere transport, mindre energikrevende og bidrar ikke til nedbygging av regnskog.

Mer naturlig for hesten

Er støvfritt, kan lagres ute hele året, med høyere næringsverdi og smaklighet, et mer naturlig fôr og et mer kostnadseffektivt alternativ.

Leter du etter grovfôr spesielt
tilpasset hesten?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan tilpasse og finne frem til det best egnede grovfôret til din hest behov.

Aktuelt

Hvorfor velge høysilasje?

Kort oppsummert kan vi si at et godt grovfor er kombinasjonen av grovfôr med et tilpasset næringsinnhold og hygienisk kvalitet. Godt, friskt grovfôr gir en frisk hest!

Et sunnere alternativ

Høysilasje er et støvfritt alternativ som er sunnere enn høy

Kostnadseffektivt

Mer kostnadseffektivt ved at kraftfôr forbruket reduseres. Dette gjør også ensilag sje mer miljøvennlig.

Enklere lagring

Kan lagres utendørs hele året og holder seg i lang tid innpakket. Etter åpning fire til fem dager.

Enkel utfôring

Ensilasje pakket i firkantball letter utfôringen ved at den er pakket i ’flak’.
Er det tørt gir det enkel utfôring.

Høy næringsverdi

Har en høyere næringsverdi og mer fuktighet, noe som passer hesten godt.

Høy smaklighet

Er mer spiselig med høyere smaklighet enn høy. Er en mer naturlig fôr og mer fordøyelig enn høy.

Svar på spørsmål 
om høysilasje som grovfôr til hest

Det er mange som selger grovfôr som ikke egner seg til hest. Dette kan være fôr ment for ku og sau, som er slått for tidlig, inneholder for mye protein, for vått og for høyt sukkernivå. Grovfôr til hester må tilpasses hestens fordøyelse og tarmsystem. Dette krever planlegging og tilrettelegging fra A til Å i produksjonsprosessen.

Tørrstoff er en betegnelse på hvor mye fuktighet og hvor tørt grovfôret er. Desto høyere prosent tørrstoff, desto mindre fuktighet. F.eks. 70% tørrstoff betyr 30% vann.

Hva som er forskjellen på høy og høyensilage bestemmes av hvor tørt grovfôret er. Grovfôret blir definert som høy hvis det er over 85% tørrstoff.

Etter at ballen åpnes og blir eksponert for luft starter foringelsesprosessen. Derfor anbefales det å benytte ballen i løpet av en 4-5 dagers periode. Om vinterne kan den holde lengre. En uåpent ball, som ikke blir utsatt for luft, kan holde i flere år.

Vi pakker alt vårt fôr med 14-16 lag plast. Undersøkelser viser at ballene blir tilstrekkelig tette ved 12-14 lag. Vi velger å bruker 16-lag da fôrballene blir mer robuste og tåler noe mer håndtering

Det er et økende fokus på sukkernivåer i grovfôret. Normalnivåer for er 100-120 g/kg TS. Vi fokuserer på å holde nivåene av sukker så lave som det er mulig. Sukkernivået påvirkes av flere faktorer som gjødsling, slåttetidspunkt, være og vind. Vi velger å slå om natten når sukkerproduksjonen i planten er lavest. Ved å la de nederste 12-15 cm av planten stå igjen (høy stubb) lar vi den mest sukkerrike delen av planten bli igjen. Vi forsøker å tilpasse gjødselmengden om vår/sommer for å bidra til å redusere sukkernivåene.

Fôrpro leverer grovfôr i hele Norge – men i hovedsak i Sør-Norge. Vi samarbeider med flere transportpartnere som kan stå fôrleveranser over store deler av landet. Ta kontakt for mer informasjon og priser.

I Norge er det mest vanlig å produsere rundball – og derfor oftes dette man får tak i. Firkantballer er langt vanligere lengre sør i europa, men interessen for dette økes også i Norge. Er det noen hensyn du må ta med tanke på rundball vs. firkantball ved kjøp av fôr til din hest? Under produksjon av grovfôr til hest er det veldig viktig at gresset blir presset hardt sammen – slik at det ikke blir luft inne i ballen. En firkantpresse presser ballene veldig hardt sammen. Gresset blir lagt i lag på lag, som gjør det enklere å fôre med etterpå. Ballene er lette å stable og er ofte mindre enn en rundball, noe som kan være greit om man ikke har mange hester. Ved produksjon av rundball ment som fôr til hest, er det å anbefale å bruke en presse

Slåttetidspunktet har betydning på kvaliteten. Normalt skjer førsteslåtten i månedsskiftet juni/julig og august/september. Dette er gjerne 2-3 uker etter slått av grovfôr til storfe og sau. Ved å slå senere økes fiberinnholdet, proteininnholdet er lavere. Tidspunktet på døgnet kan også ha betydning; slått midt på en solrik dag gir økt sukkerinnhold. Om morgenen og kvelden transporteres sukkeret ned i roten på planten og blir ikke med i det som blir slått.

Stubb er det som blir stående igjen etter at vi slår gressplanten. For produksjon av grovfôr til hest slår vi med en høyere stubb enn ved annen grovfôrproduksjon. Det betyr at det blir mer igjen av planten ved at slåmaskinen er stilt høyere. Dette gjør vi av flere grunner. En er at faren for innblanding av jord og smådyr reduseres, opptørkningen går raskere ved at det kommer mer luft under og at vi ikke får med oss den delen av planten hvor sukkeret oppbevares.

Video av hvordan 
produksjonen foregår

Besøksadresse
Sørkedalsveien 963
0758 Oslo

Postadresse:
Vestmarkveien 75
1491 Slependen

Kontakt oss
(+47) 911 93 209
post@forpro.no

Fôrpro AS - kortreist grovfôr til hest

Behov for grovfôr?

Bestill nå for levering igjennom sesongen!